персонализирана 1d символизация баркод

пример :

ясно