на линия преплетени 2 от 5 (itf) генератор

пример :

ясно