на линия матрица за данни на hibc генератор

пример :

ясно