на линия gs1 лентата с данни е съкратена генератор

пример :

ясно