на линия gs1 лентата с данни разширена подредена генератор

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?