на линия gs1 лентата с данни разширена подредена генератор

пример :

ясно