на линия код 39 удължен генератор

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?