матрица 2 от 5 генератор

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?