Япония пост 4 държавен код на клиента

пример :

ясно