gs1 лентата с данни, подредена в многопосочен състав

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?