gs1 лентата с данни, подредена в многопосочен състав

пример :

ясно