лентата с данни gs1 подредена в всички посоки

пример :

ясно