gs1 лентата с данни разширена подредена

пример :

ясно