gs1 композитен 2d компонент

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?