Безплатно фармазентрален номер (pzn) генератор

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?