Безплатно gs1 лента с данни всепосочна генератор

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?