Безплатно gs1 databar разширен композитен генератор

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?