gs1 лентата с данни е съкратена генератор на баркод

пример :

ясно