gs1 лентата с данни е съкратена баркод

пример :

ясно