gs1 лентата с данни е съкратена

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?