gs1 лентата с данни, подредена в многопосочен състав генератор

пример :

ясно