gs1 съставна лента с данни генератор

пример :

ясно