gs1 лентата с данни подредена генератор на баркод

пример :

ясно