gs1 лентата с данни подредена баркод

пример :

ясно