gs1 лентата с данни разширена подредена генератор на баркод

пример :

ясно