gs1 лентата с данни разширена подредена баркод

пример :

ясно