gs1 лентата с данни разширена генератор

пример :

ясно