gs1 лентата с данни разширена генератор на баркод

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?