персонализирана 4 държавна симвология баркод

пример :

ясно