персонализирана 1d символизация

пример :

ясно

Инсталиране на разширение за Chrome Generator на QrCode?